Fritt fram för bad i Hägernäsbadet

31 juli 2020, kl. 14:54 - Fritid & kultur

Den 24 juli togs de senaste proverna av badvattenkvaliteten i Hägernäsbadet. Resultatet visar att vattnet är tjänligt vilket innebär att det nu är okej att bada där.

Tidigare visade prover från den 20 juli att Hägernäsbadet hade höga halter av e-colibakterier och intestinala enterokocker och Täby kommun avrådde från bad.

Varje sommar tar Täby kommun badvattenprover vid de kommunala badplatserna för att analysera vattenkvaliteten samt siktdjup, temperatur och förekomsten av alger. Resultaten redovisas på Hav- och vattenmyndighetens hemsida.

Ta del av mer information om provresultaten på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.