Avrådan från bad i Hägernäsbadet

28 juli 2020, kl. 11:12 - Fritid & kultur

Den 20 juli togs prover av badvattenkvaliteten i Hägernäsbadet. Nu visar resultatet på höga halter av e-colibakterier.

Varje sommar tar Täby kommun badvattenprover vid de kommunala badplatserna för att analysera vattenkvaliteten samt siktdjup, temperatur och förekomsten av alger. Resultaten redovisas på Hav- och vattenmyndighetens hemsida.

Proverna från den 20 juli visar att Hägernäsbadet hade höga halter av e-colibakterier och intestinala enterokocker och Täby kommun avråder nu från bad. Istället finns möjlighet att bada vid kommunens övriga badplatser

Prover av badvattenkvaliteten i Hägernäsbadet genomfördes också den 24 juli. Dessa provsvar är beräknade att vara analyserade och klara senast i början av augusti.

Ta del av mer information om provresultaten på Havs- och vattenmyndighetens hemsida