Täby i topp i regionen visar undersökning om trygghet och säkerhet

22 januari 2020, kl. 10:49 - Kommun & politik

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen genomfört undersökningen Öppna Jämförelser, Trygghet och Säkerhet 2019. Täby kommun placerar sig i topp inom flera områden och har klättrat tolv placeringar sedan 2018.

Täby tillhör en av de kommuner i regionen med minst antal skador, bränder och brott, utifrån ett sammanvägt värde som utgår ifrån de fyra utfallsindikatorerna personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. I regionen är det enbart Vaxholm och Nykvarn som har ett lägre utfall av skador, bränder och brott.  

Nationellt placerar sig Täby på plats 26 i undersökningen, vilket i jämförelse med 2018 års öppna jämförelser är en förbättring med hela tolv placeringar. De kommuner som placerar sig högst i undersökningen vad gäller utfallen av personskador, bränder och brott är Hammarö, Vaxholm samt Öckerö.

- Täby ska vara Sveriges mest trygga och säkra kommun att bo och vistas i. Det är glädjande att återigen se positiva resultat för Täbys del när det kommer till trygghet och säkerhet. Vårt mål är att de främjande och förebyggande arbeten som löpande genomförs i Täby även fortsättningsvis ska bidra till utmärkta resultat, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Andelen som upplever otrygghet och oro för brott (hot, rån och misshandel) är lägre i Täby än landet i stort. Jämförelsevis med kommuner i regionen befinner sig Täby på liknande nivåer som Nacka.

Olika former av våldsbrott i offentlig miljö är alltjämt brottstyper som är ovanliga i Täby kommun. Enligt 2019 års öppna jämförelser är Täby kommun en av de sex kommuner i Stockholms län med minst antal anmälda våldsbrott (6 per 1000 invånare), vilket i jämförelse med 2018 års öppna jämförelser är ett oförändrat utfall.

En brand kan orsaka stora skador på människor, miljö och egendom och Täby är en av de tre kommuner i landet med lägst antal utvecklade byggnadsbränder.

Om undersökningen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för tolfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Syftet med undersökningen är att stimulera till förbättringsarbete i landets kommuner. Temat i årets rapport är brott och brottsförebyggande arbete. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.

Öppna jämförelser, Trygghet och Säkerhet 2019

Mer information

Trygghet och säkerhet i Täby kommun