Silviahemscertifiering av äldreboendet Ångaren

31 januari 2020, kl. 11:24 - Omsorg & stöd

Nu har alla 70 medarbetare på vård- och omsorgsboendet Ångaren Silviahemscertifierats. Det innebär utbildning i demenssjukvård, i bemötande av personer med demens och en gemensam vårdfilosofi.

Allt fler äldre drabbas av demens. Certifieringen, som görs av Stiftelsen Silviahemmet, innebär en utbildning för alla medarbetare på vård- och omsorgsboendet inom demenssjukdomar och bemötande. Syftet är att bidra till högsta, möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga.

Certifieringen innebär att alla medarbetare utbildas, vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare och chefer. Den gäller i tre år. För förnyat certifikat behöver verksamheten återkommande arbeta med kompetensutveckling och reflektion.

Sedan tidigare har det kommunala äldreboendet Attundagården en Silviacertifiering samt några av biståndshandläggarna som arbetar med biståndshandläggning för äldre. Näst på tur att Silviahemscertifieras är det kommunala äldreboendet Allégården.