Om det nya coronaviruset

27 februari 2020, kl. 15:24 - Förskola & skola

Täbys kommunala förskolor och grundskolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du har vistats i riskområden för coronavirus och vill hålla ditt barn hemma registreras ingen ogiltig frånvaro.

Har ditt barn varit i ett riskområde och du vill hålla barnet hemma rekommenderar vi dig att kontakta ditt barns rektor så snart som möjligt för dialog om barnets skolgång.

Om ni har rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning. 

Information till skola och förskola om den nya sjukdomen covid-19 .pdf (216,04 KB)

Mer information om coronaviruset