Nya regler för attefallshus

23 januari 2020, kl. 10:35 - Bygga & bo

Från och med den 1 mars 2020 är det tillåtet att på sin tomt bygga ett attefallshus med en storlek på 30 kvadratmeter.

Enligt nuvarande regler är det tillåtet att på sin tomt bygga ett komplementbostadshus, ett så kallat attefallshus, som är max 25 kvadratmeter utan bygglov. Från och med 1 mars 2020 ändras reglerna och den tillåtna storleken utökas till 30 kvadratmeter. Reglerna gäller endast för attefallshus som byggs för att användas som bostad, ett så kallat komplementbostadshus.

Även om bygglov inte krävs måste du fortsatt göra en anmälan om att bygga ett komplementbostadshus på din tomt och få ett startbesked innan bygget påbörjas.

Observera att anmälningar hanteras enligt de nya reglerna om de inkommer till kommunen från och med 1 mars 2020. Om anmälningar inkommer innan dess hanteras dessa enligt nuvarande regler.

Läs mer på Boverkets webbplats