Ny sophämtningsavgift och nya avfallsföreskrifter

31 januari 2020, kl. 11:47 - Bygga & bo

Från och med 1 januari 2020 justeras sophämtningsavgiften. Dessutom har kommunen antagit nya avfallsföreskrifter.

Från och med årsskiftet justeras sophämtningsavgiften. Det blir en mindre höjning av grundavgiften för både villor, flerfamiljshus samt verksamheter. En helt ny taxa tillkommer för 2020 för boende och verksamheter som är anslutna till sopsugen i Täby park.

Under 2019 antogs nya avfallsföreskrifter för Täby kommun. I dessa beskrivs målen med avfallshanteringen, hur hämtningen ska gå till för olika typer av avfall samt specifika regler och undantag. Tillsammans med de nya avfallsföreskrifterna har kommunen tagit fram en vägledning som ska göra det lättare att förstå och följa föreskrifterna.

Läs mer om avfallshantering och avgifter:

Sophämtningsavgift 2020

Avfallsföreskrifter i Täby kommun