Ny prognos visar lägre takt för befolkningstillväxten i Täby

14 januari 2020, kl. 08:01 - Kommun & politik

Under 2019 beräknas folkmängden i Täby ha ökat med cirka 600 personer vilket innebär att kommunen idag har cirka 72 000 invånare. Kommunen växer, men den senaste befolkningsprognosen visar att tillväxten halveras jämfört med vad tidigare prognoser för kommande tioårsperiod visat.

Befolkningen i Täby ökar från år till år och är nu drygt 72 000. Täbys befolkning kommer att öka med runt 13 000 personer under kommande tioårsperiod enligt ny befolkningsprognos, detta jämfört med tidigare prognostiserade ökning på 26 000 personer. Det innebär att kommunen kommer ha cirka 85 000 invånare år 2030. Täby kommer därmed öka mer varsamt med 1,5-2 procent per år.

- Den halverade tillväxttakten ger oss goda möjligheter att växa med kvalitet och att optimera kommunens investeringar över tid. Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt hög kvalitet. Även framkomligheten i trafiksystemet måste hänga med i utvecklingen och vi vill dessutom behålla halva Täby grönt, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Den senaste medborgarundersökningen från Statistiska Centralbyrån visade att Täbyborna är mycket nöjda med Täby. Kommunens verksamheter fick det högsta resultatet sedan mätningarna började 2006. Endast Vellinge kommun har ett högre resultat.

- Det är mycket glädjande att Täbyborna är nöjda och att Täby är en attraktiv kommun. Det vill vi verkligen värna och med en lägre tillväxttakt får vi bättre möjligheter att bedriva ett omsorgsfullt utvecklingsarbete, säger Erik Andersson (M).

Befolkningsprognosen visar att invånare med en ålder över 80 år förväntas bli fler, vilket innebär att behovet av stöd och service ökar. Även behovet av annan kommunal service såsom förskolor, skolor och fritidsaktiviteter ökar när kommunen får fler invånare.

I takt med att Täby och hela Stockholmsregionen får fler invånare ökar också behovet av utvecklad kollektivtrafik. Arbetet med fördjupade utredningar kring förlängning av Roslagsbanan till centralen via Odenplan kommer starta under 2020. Inom ramen för Sverigeförhandlingen kommer Täby att fullfölja sitt åtagande - att bygga 16 200 bostäder fram till år 2035.

Befolkningsprognos Täby 2019-2040.pdf (1,96 MB)