Blöjor i förskolan

21 januari 2020, kl. 14:33 - Förskola & skola

Täby kommun har valt att följa uttalande från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, kring huruvida huvudmannen ska stå för blöjkostnader i förskolan eller inte.

Kammarrätten har i ett domstolsärende beslutat att en förskola på Värmdö måste tillhandahålla blöjor till dem som behöver under förskoledagen. Då högsta förvaltningsdomstolen valt att inte ta upp frågan fastställs kammarrättens dom.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, konstaterar att kammarrättens dom inte är ett prejudikat. Domen innebär därför inte i sig att kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i förskolorna.

SKR anser sammantaget att det i dagsläget inte finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sin rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. Men det finns skäl att noga följa rättsutvecklingen.

Täby kommun har valt att följa uttalande från SKR kring huruvida huvudmannen ska stå för blöjkostnader i förskolan eller inte.