Studien Ung livsstil presenterar mycket positiva resultat kring Täbyungdomars livsstil

10 februari 2020, kl. 10:04 - Fritid & kultur

Nu är studien Ung livsstil sammanställd och finns att ta del av i sin helhet. Bland annat visar resultatet av studien att 63 procent av högstadieungdomarna är aktiva i en idrottsförening, vilket är den högsta andelen i landet. Samtidigt rankar gymnasieelever skolan på andra plats när de svarat på den öppna frågan vad de tycker är bäst med Täby, vilket är helt unikt för hela landet.

Under 2018/2019 genomfördes studien Ung livsstil där 2 597 unga mellan 10 och 19 år har svarat på frågor om hur deras vardag ser ut, hur de mår och vad som är viktigt i livet och på fritiden.

Studien visar bland annat att 63 procent av högstadieungdomarna är aktiva i en idrottsförening, vilket är den högsta andelen i landet. Samtidigt rankar gymnasieelever skolan på andra plats när de svarat på den öppna frågan vad de tycker är bäst med Täby, vilket är helt unikt för hela landet. Ung livsstil undersöker också hur stor andel som deltar i kulturskolan i olika kommuner och resultatet visar att kulturskolan når fler unga på högstadiet i Täby jämfört med andra kommuner. På samma gång besöker allt fler mötesplatserna som finns i Täby där det är en jämn fördelning mellan tjejer och killar.

- Forskningsstudien Ung livsstil visar på många positiva resultat för Täby, vilket är mycket glädjande. Det tycker jag visar att ungdomar i Täby ges goda möjligheter att leva ett sunt liv och utvecklas, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Om studien Ung livsstil

Ung livsstil är en forskningsstudie som idag arbetar med tjugo kommuner med olika storlek och befolkningssammansättning. Studien görs i samarbete med forskarna Stig Elofsson och Ulf Blomdahl som startade undersökningarna 1984. Ung livsstil är en av Europas största studier av ungdomars livsstil. I Täby genomfördes Ung livsstil första gången 2013.

Mer information

I broschyren finns det sammanfattade resultatet av undersökningen som genomförts i mellan- och högstadiet samt bland unga på gymnasiet. Ta del av studien i sin helhet här

Skolan i topp - när gymnasieelever får välja vad som är bäst med Täby

Ung livsstil