Trygghetsskapande arbete är högt prioriterat i Täby

11 februari 2020, kl. 09:01 - Kommun & politik

Täby är en av de kommunerna i Stockholmsregionen med minst antal skador, bränder och brott, utifrån ett sammanvägt värde inom fyra områden: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Det är endast Vaxholm och Nykvarn som har ett lägre utfall. Det visar undersökningen Öppna Jämförelser, Trygghet och Säkerhet 2019, som genomförts av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Den faktiska risken att utsättas för våldsbrott i offentlig miljö är låg i Täby. Den senaste tidens ökning av personrån både i Täby, Roslagen och Stockholmsregionen tar kommunen, polisen och berörda instanser på största allvar och arbetar aktivt för att förhindra nya brott.

I Täby finns välfungerande samverkan mellan kommunen, polisen och bevakningsföretag för att förebygga vålds- och tillgreppsbrott på allmän plats. Täby kommun och polisen har ett tätt och löpande samarbete för att stärka tryggheten i kommunen, både på kort och lång sikt.

- Täby kommuns samverkan med polis och andra aktörer fungerar väl och har sedan länge utgjort en stabil grund för det främjande och förebyggande trygghetsarbetet. Kommunen genomför också uppsökande och förebyggande arbete där ungdomar vistas för att stärka tryggheten. Vi har fokus på frågan och prioriterar trygghet här i Täby, säger Sofia Paulsson (M), ordförande i Trygg i Täby-rådet.

Förebyggande insatser där ungdomar vistas

Insatser pågår kontinuerligt genom ökad närvaro vid platser där ungdomar vistas. Från Täby kommuns sida innebär det bland annat en ökad närvaro av kommunens väktarbil vid samlingsplatser för ungdomar och även ett aktivt uppsökande och förebyggande arbete av kommunens fältgrupp i skolor, på fritidsgårdar, Täby centrum och andra platser i kommunen. Insatserna genomförs för att stärka tryggheten, försvåra genomförandet av brott och öka upptäcktsrisken.

Trygghetscertifiering av Täby torg

2017 blev Täby torg det första torget i Sverige att få stiftelsen Tryggare Sveriges trygghetscertifiering. Certifieringen gällde i två år - och 2019 fick Täby torg utmärkelsen på nytt. Certifieringen görs enligt en modell där platser bedöms utifrån nio olika teman i den fysiska miljön som påverkar tryggheten i form av belysning, skalskydd, information, tydlighet, gestaltning, förvaltning, mix av människor, mix av funktioner och social kontroll.

Ansökan om kamerabevakning på Täby torg

Som ett led i att stärka tryggheten och säkerheten har kommunen ansökt hos Datainspektionen om tillstånd att sätta upp kamerabevakning på Täby torg. Besked om detta väntas i början av 2021.

Täby kommun ansöker om kamerabevakning på Täby torg

Mer information

Trygghet och säkerhet i Täby kommun