Täby kommun deltar i totalförsvarsövning 2020

18 februari 2020, kl. 11:08 - Kommun & politik

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig.

Inom det civila försvaret har alla Sveriges kommuner ett ansvar. Främst handlar det om att värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg. Det civila försvaret ska också bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Under 2020 genomförs en rad olika övningar inom ramen för Totalförsvarsövning 2020, bland annat en övning där samtliga kommuner i Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Täby kommun deltog i en övning under januari med syfte att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att skapa förutsättningar att utveckla förmågan ytterligare.

Mer information om totalförsvar och krisberedskap