Samverkande trygghetsinsats under sportlovet i området runt Täby centrum

21 februari 2020, kl. 10:16 - Kommun & politik

Under sportlovet genomför Täby kommuns fältgrupp tillsammans med Vallentuna kommuns fältgrupp utökade trygghetsinsatser i området runt Täby centrum. Syftet är att uppmuntra dialog och stärka den upplevda tryggheten.

Den faktiska risken att utsättas för våldsbrott i offentlig miljö är låg i Täby. Den senaste tidens ökning av personrån i Täby, Roslagen och Stockholmsregionen tar kommunen, polisen och berörda instanser på största allvar och arbetar aktivt för att förhindra nya brott.

I Täby finns välfungerande samverkan mellan kommunen, polisen och bevakningsföretag för att förebygga brott på allmän plats. Täby kommun och polisen har ett tätt och löpande samarbete för att stärka tryggheten i kommunen, både på kort och lång sikt.

Utökad närvaro och synlighet runt Täby centrum

Som en del i samverkansarbetet arbetar fältgrupperna i kommunerna Täby och Vallentuna under sportlovet tillsammans med berörda aktörer i centrumområdet i Täby. Målgruppen är ungdomar och syftet är att uppmuntra dialog och stärka tryggheten i området. En viktig del är att arbeta med utökad närvaro och synlighet tillsammans med centrumets ordningsvakter och polisens ungdomsgrupp. Samtidigt stärker Täby kommun upp redan befintlig väktarbil.

- Täby ska vara en trygg kommun att bo och vistas i. Genom utökade insatser stärker vi förutsättningarna för att Täby även fortsättningsvis ska vara en trygg kommun. Samverkan och dialog är givna framgångsfaktorer som Täby kommun arbetar aktivt med, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mer information

Trygghetscertifiering av Täby torg

Täby kommun ansöker om kamerabevakning på Täby torg

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram

Mer om Täby kommuns arbete med trygghet och säkerhet