Täbybornas nöjdhet med skolan har ökat

17 februari 2020, kl. 09:24 - Förskola & skola

Täbybornas nöjdhet med förskola, grundskola och gymnasieskola är det högsta under den senaste tioårsperioden. Det visar resultatet i SCB:s senaste medborgarundersökning.

Målet i Täby är att ha landets bästa skolor. Det ställer krav på långsiktig strategi, effektiva arbetssätt och rätt kompetens.

- Det är mycket glädjande att Täbybornas nöjdhet med kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ökat och är det högsta under den senaste tioårsperioden. Det visar att både metoder och arbetssätt fungerar vilket också skapar förutsättningar för kommunen att uppnå målet, att erbjuda landets bästa skolor, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

I Täby utförs ett systematiskt kvalitetsarbete med tät och grundlig uppföljning av elevernas kunskapsresultat. Ett arbetssätt som utgör grunden för att tillgängliggöra lärandet för alla elever. Insatser som görs i skolan för att stärka elevernas möjlighet att nå högt ställda kunskapskrav vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

- Kommunens långsiktiga arbete att utveckla undervisningen för alla elever utifrån vetenskaplig grund bidrar till framgång. Nu fortsätter vi framåt att utveckla Sveriges bästa skola, där varje elev ska ges möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och behov, säger Camilla Ifvarsson (L) ordförande barn- och grundskolenämnden.

Nöjdheten kring kommunens gymnasieskolor är hög. Många av eleverna kommer från andra kommuner vilket är bevis på att verksamheten är attraktiv och håller hög kvalitet.

- Att gå i gymnasiet i Täby lockar inte bara ungdomar som bor här, utan även ungdomar från andra kommuner. Jag är övertygad om att gymnasieskolorna i Täby kommer fortsätta vara populära. En ny gymnasieskola i Täby skulle bidra till att motverka den platsbrist som väntas i framtiden. Inte bara i Täby – utan i hela regionen, säger Tobias Karlström (KD) ordförande gymnasie- och näringslivsnämnden.

Skolan är bland det bästa med Täby enligt gymnasieungdomar

Studien Ung livsstil som genomfördes 2019 visar resultat som bekräftar att Täby skolor håller kvalitet i landets toppklass. Gymnasieelever rankar skolan på andra plats, när de svarat på den öppna frågan vad de tycker är bäst med Täby, vilket är helt unikt för hela landet.

- Det är helt unikt att skolan hamnar så högt upp när elever får den öppna frågan, det har aldrig hänt tidigare någonstans så länge studien Ung livsstil har genomförts, säger Ulf Blomdal, forskningsledare Ung livsstil.

Om undersökningen Ung livsstil

Ung livsstil i Täby undersöker bland annat ungdomars trivsel i skolan och på fritiden, fysisk aktivitet samt hälsa och matvanor. Urvalet som gjorts är eleverna som går i skolorna i Täby.

Mer information om resultatet för Täby i undersökningen Ung livsstil

Om medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån, SCB, frågar varje år invånare i landets kommuner vad de tycker om att leva och bo i kommunen, vad de tycker om kommunens verksamheter och hur de upplever möjligheter till inflytande. Detta sammanfattas i tre olika nöjdhetsindex. I år har 135 kommuner deltagit i undersökningen.

Resultat för Täby i SCB:s medborgarundersökning 2019