Nu startar renovering av Tibblevallen

28 februari 2020, kl. 17:17 - Fritid & kultur

Tibblevallen ska få fler löparbanor och bredare fotbollsplan. Arbetet beräknas vara färdig i slutet av juni 2020.

En renovering av Tibblevallen kommer ske under våren och början av sommaren 2020. Efter renoveringen kommer kvalitén på anläggningen att förbättras. Bland annat ska det bli åtta stycken löparbanor runt om anläggningen och fotbollsplanen ska breddas.

Under vecka 10 kommer etablering av byggentreprenad att ske. Det innebär att Tibblevallen kommer stängas av och entreprenören kommer att börja arbeta på platsen. Under renoveringen kommer viss byggtrafik att förekomma i områden. Avlastning av material kommer att ske vid anläggningens norra sida.

Renoveringen av Tibblevallen beräknas vara färdig i slutet av juni 2020.