Täby kommun ansöker om kamerabevakning på Täby torg

10 februari 2020, kl. 08:03 - Kommun & politik

Täby kommun har lämnat en ansökan om kamerabevakningstillstånd till Datainspektionen i januari 2020. De platser som är aktuella för eventuell bevakning är preciserade delar på och i anslutning till Täby torg.

Täby kommun har i sin ansökan till datainspektionen ansökt om så kallad aktiv kamerabevakning. Med aktiv kamerabevakning menas att filmmaterialet övervakas och analyseras i realtid.

Kartläggning har genomförts av Täby kommun tillsammans med polisen över de platser som eventuellt är aktuella för bevakning samt specificerat syftet med kamerabevakningen. Polisen och kommunen har även genomfört en översyn över vilka brottstyper kamerorna är tänkta att förebygga, förhindra eller utreda.

- Täby är en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Det primära syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda begångna brott. Förhoppningen är även att kamerabevakningen ska verka trygghetsskapande för de som vistas på platsen, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

I Täby är 95 procent positiva till kamerabevakning

De flesta länsbor, 88 procent, är positiva till kamerabevakning vid offentliga platser. Framförallt de äldre länsborna är genomgående positiva till kamerabevakning. I Täby är 95 procent positiva till kamerabevakning. Allt enligt Länsstyrelsens medborgarundersökning 2019.

Handläggningstiderna för ansökan om kamerabevakningstillstånd ligger i dagsläget på tio till tolv månader.

- Vår ambition är att snabbt kunna sätta in åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. Det är att uppseendeväckande att handläggningstiden blir ett hinder för trygghetsskapande åtgärder. En rimlig handläggningstid borde vara någon vecka, säger Erik Andersson.

Mer information om Täby kommuns trygghetsarbete

Trygghet och säkerhet