I april blir nya parkeringar vid Roslagsbanans stationer klara

4 februari 2020, kl. 11:26 - Stadsplanering & trafik

Grön entré kallas den parkering som Täby kommun nu bygger i Visinge. Parkeringen ligger i direkt anslutning till Visinge station och får 74 nya platser. Samtidigt bygger Täby kommun en ny infartsparkering vid Hägernäs station med ett 40-tal platser som också beräknas bli klar i april.

Även vid Täby kyrkby station på Prästgårdsvägen bygger Täby kommun och SL en temporär parkering inför avstängningen 5 april mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Den här parkeringen får 233 platser och är öppen när Roslagsbanan är avstängd för dubbelspårsarbete.  

Idag finns det 1083 parkeringsplatser i anslutning till Roslagsbanans stationer i Täby. Inom de närmaste åren byggs ungefär 390 nya parkeringsplatser i Arninge. Tillsammans med de 110 nya parkeringsplatserna som står färdiga i år i Hägernäs och Visinge blir den totala summan av nya parkeringsplatser ungefär 500.

- I Täby kommun planerar och arbetar vi för att tågavstängningen mellan Täby kyrkby och Kragstalund ska bli så smidig som möjligt för Täbyborna. Därför bygger vi tillsammans med SL parkeringen på Prästgårdsvägen för enkla byten mellan bil och ersättningstrafik, säger Johan Algernon (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden. Vi har de senaste åren prioriterat att bygga många nya parkeringar runt Roslagsbanans stationer eftersom vi vet att Täbyborna efterfrågar det, fortsätter Johan Algernon.