Flera nya äldreboenden planeras i Täby

25 februari 2020, kl. 10:02 - Omsorg & stöd

Under det närmaste decenniet planeras flera nya äldreboenden i Täby för att möta framtidens behov av välfärdstjänster för Täbyborna.

I dagsläget finns det tio äldreboenden i Täby och samtliga ingår i kommunens valfrihetssystem som även omfattar boenden utanför kommunen. Under de kommande åren skapas möjlighet för fler äldreboenden i kommunen.

– Det ska vara tryggt att bli äldre i Täby. Vi följer befolkningsprognosen för att långsiktigt planera och se till att Täbyborna får den omsorg de är i behov av, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Minst lika viktigt är att vi också arbetar långsiktigt och förebyggande för att äldre ska få möjlighet att bo hemma i så stor utsträckning som möjligt, säger Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande.

Befintliga och preliminärt planerade äldreboenden i Täby

I nuläget har cirka 570 Täbybor behov av särskilt boende, fram till år 2028 beräknas denna grupp öka med cirka 150 personer.

Befintliga äldreboenden

 • Rallarrosen, LOV (9 lägenheter)
 • Broby Gård, LOV (36 lägenheter)
 • Furan, LOV (32 lägenheter)
 • Silverpark, LOV (45 lägenheter)
 • Attundagården, Egen regi (72 lägenheter)
 • Tibblehemmet, LOU  (99 lägenheter)
 • Enhagsslingan, LOV (54 lägenheter)
 • Höstfibblan, LOV (20 lägenheter)
 • Allégården, Egen regi (24 lägenheter)
 • Ångaren, Egen regi (62 lägenheter)

LOVlagen om valfrihet
LOU – lagen om offentlig upphandling
Egen regi – drivs av kommunen

Mer information om utförare som är med i valfrihetssystemet i tjänsten Hitta och jämför service

Preliminärt planerade äldreboenden till 2027

 • Näsby Slott   (cirka 54 lägenheter, cikra år 2020)
 • Byle Gård   (cirka 86 lägenheter, cirka år 2022)
 • Täby park-1   (cirka 74 lägenheter, cirka år 2022)
 • Täby park-2   (cirka 83 lägenheter, cirka år 2023)
 • Roslags-Näsby   (cirka 95 lägenheter, cirka år 2022-23)
 • Näsby allé   (cirka 90 lägenheter, cirka år 2023-24)
 • Gribbylund   (cirka 100 lägenheter, cirka år 2027)

Planeringen kommer att justeras löpande.

Information om de preliminärt planerade äldreboenden i Täby med karta

Förebyggande arbete viktigt

Ett viktigt mål i kommunen är att möjliggöra ett självständigt liv för alla äldre i Täby så att de kan leva i den egna hemmiljön så länge som möjligt. Exempel på detta är seniorcenters verksamhet. Där finns möjlighet till samvaro och aktivering av både kropp och själ.

Mer information om seniorcenter

Ett annat exempel är att kommunen flera gånger per år arrangerar föreläsningar med relevant kunskap för de äldre om till exempel hur det är att leva med demens, vardagshjälpmedel eller hur du kan få ett aktivt liv.

Information om föresläsningar inom social omsorg