Äldreboendena Allégården och Ångaren ska flytta till nya lokaler

25 februari 2020, kl. 10:06 - Omsorg & stöd

Nu startar processen att hitta nya funktionella lokaler för de två kommunala äldreboendena Allégården och Ångaren.

De kommunala äldreboendena Allégården och Ångaren behöver flytta till nya lokaler. Allégården ska byggas om av fastighetsägaren Ikano Bostad och en ny utförare kommer att driva äldreboende när ombyggnationen är klar. Kommunens hyresavtal för Allégården upphör i slutet av 2022. Ångarens lokaler har ett omfattande renoveringsbehov och är på längre sikt inte ändamålsenliga och verksamheten behöver flytta därifrån.

– Vi är måna om att verksamheten för äldre ska kunna bedrivas i så funktionella lokaler som möjligt. Nu sätter processen igång för att hitta ett nytt, ändamålsenligt boende, säger Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande.

Kommunen planerar för ett ersättningsboende. Tanken är att verksamheten på Allégården och Ångaren flyttar till ett gemensamt äldreboende i nya permanenta lokaler och att personalen erbjuds att följa med. Det ska byggas av privat aktör i Täby och hyras av kommunen. Verksamheten i Allégården och Ångaren kommer att flytta så snart det finns ett alternativ, tidigast 2022 och senast 2023. Verksamheterna fortsätter som vanligt tills det blir dags att flytta.

Allégården har 24 lägenheter och Ångaren 62. Inför flytten kommer alla boenden att ha individuell genomgång med biståndshandläggare och ges möjlighet att välja att flytta med till de nya lokalerna eller att välja ett annat äldreboende inom valfrihetssystemet.

Förslag till beslut togs i socialnämnden den 12 februari och kommer att beslutas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars.

Läs om planerna för fler äldreboenden i Täby