Vaccination mot covid-19 på äldreboenden påbörjas vecka 1

30 december 2020, kl. 15:40 - Omsorg & stöd

Under vecka 1 och 2 kommer samtliga personer som bor på privata och kommunala äldreboenden i Täby att erbjudas vaccination mot covid-19.

Vaccinationen mot covid-19 genomförs i två omgångar med cirka tre veckors mellanrum. Den första omgången för personer som bor på äldreboenden i Täby kommer att erbjudas under vecka 1 och 2. Läkare från Region Stockholm och kommunfinansierade sjuksköterskor på äldreboenden ansvarar för vaccinationerna för de boende på äldreboenden.

Vaccinationer av övriga riskgrupper ansvarar Region Stockholm för. Mer information finns på 1177 Vårdguidens webbplats

Det är viktigt att den som får vaccination är helt frisk. Därför är det extra angeläget att förhindra smittspridning under vaccinationstidpunkterna. Det är besöksförbud på alla äldreboenden i Täby till och med den 12 januari.