Täby näst bästa kommun i Sverige enligt invånarna

22 december 2020, kl. 15:02 - Kommun & politik

När invånarna får säga vad de tycker om den kommun de bor i hamnar Täby i topp. Det visar resultaten från SCB:s medborgarundersökning för år 2020. I undersökningens tre olika delar ligger Täby topp tre bland Sveriges kommuner.

- Det är viktigt för oss att veta vad Täbyborna tycker och hur de upplever kommunens verksamheter. Det är glädjande att vi hamnar bäst i länet och tvåa riket när det gäller inflytande över kommunens verksamheter. Det är ett fantastiskt betyg. Vi kommer fortsätta att kämpa för att förbättra den kommunala servicen med hög kvalitet i välfärden och med stor valfrihet, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Jämfört med år 2019 behåller Täby topplaceringar i de olika områdena.

- Service och bemötande är ett område vi prioriterar även under nästa år. Resultaten från denna undersökning är väldigt bra och nu ska vi utveckla vår service till invånarna ännu mer, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

SCB:s medborgarundersökning kan sammanfattas i tre olika delar.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) handlar om kommunens olika verksamheter, däribland bemötande och tillgänglighet, äldreomsorg, grundskola, gator och vägar. I den delen är Täby tvåa i landet. Kring delområdet gång- och cykelvägar kommer Täby på första plats i landet.

Nöjd-Inflytande-Index (NII) har frågor om invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter, kontakt, information, påverkan och förtroende. Här placerar sig Täby tvåa i landet.

Nöjd-Region-Index (NRI) har frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. I denna del hamnar Täby på plats tre i landet. Här mäts områden som arbets- och utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter, trygghet.

- Det är glädjande att få så här fin respons från Täbys invånare. Alla vi som jobbar i kommunen strävar efter att alltid ge bästa möjliga service. Vi är mitt i ett spännande utvecklingsarbete och vi vill bli ännu bättre, säger Katarina Kämpe, kommundirektör i Täby.

SCB medborgarundersökning 2020