Täby kommun satsar på service och bemötande

28 december 2020, kl. 10:01

Täby kommun har tidigare inlett ett stort arbete för att förbättra service och bemötande gentemot såväl invånare som företag. En rad insatser har genomförts och arbetet fortsätter under 2021.

– Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner, vi erbjuder låg skatt och har hög kvalitet i våra verksamheter. Det ska bli ännu lättare att komma i kontakt med kommunen och att få rätt hjälp i tid med sitt ärende. Kommunen är till för Täbyborna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nytt ärendehanteringssystem för ökad service

Bra service och bemötande förutsätter ett ärendehanteringssystem i framkant. Täby kommun upphandlar därför ett nytt och viktigt internt och externt ärendehanteringssystem. Systemet ska utgöra navet i kommunens ärendehantering och service för invånare och företagare och dessutom vara ett effektivt stöd för den interna ärendehanteringen inom Täby kommun. Arbetet pågår och beräknas vara klart våren 2021.

Resultat visar förbättrad kundupplevelse i Täby

Som ett led i arbetet med service och bemötande utvärderar Täby kommun servicen gentemot invånare löpande för att ständigt öka kvaliteten. Sedan december 2019 mäter Täby kommun kundupplevelserna genom verktyget Brilliant Navigator. Det genomsnittliga resultatet i år visar att ”generell nöjdhet” ligger på 4,25 av 5 möjliga och ”upplevt engagemang” hamnar på 4,48 av 5 möjliga. Generell nöjdhet har gått från 4,01 år 2019 till 4,25 och upplevt engagemang har gått från 4,19 till 4,48.

Företagslots vägleder företagare rätt

I Täby ska det vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Därför har Täby kommun lanserat funktionen Företagslots. Med hjälp av funktionen Företagslots kan företagare på ett smidigt sätt få vägledning i sina ärenden kopplade till lov eller tillstånd.

Fler satsningar på service och bemötande

Utöver nämnda arbeten pågår en rad satsningar för att öka servicen gentemot invånare och företag. Innehåll på webben har tillgänglighetsanpassats utifrån tillgänglighetsdirektivet och information om bland annat bygglov, näringsliv och kontaktvägar ges extra mycket fokus. En chatt är på gång, som gör det möjligt till ökad dialog med Täby kommun. För att nämna några exempel.

- Service och bemötande är en viktig del i Täby, såväl internt som externt gentemot invånare, företagare och andra prioriterade målgrupper i kommunen. Nu fortsätter arbetet framåt med flera satsningar som kommer generera både ökad effektivitet och smidigare processer, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

Kontakta Täby kommun

Vill du komma i kontakt med Täby kommun är du välkommen att höra av dig.

Besök: Täby kommunhus, Esplanaden 3, Täby centrum, öppettider i receptionen är måndag till fredag klockan 08.00-16.30

Telefon: 08-555 590 00, telefontid är måndag till fredag klockan 08.00-16.30

Ställ en fråga eller lämna synpunkt via formulär: Skicka din fråga
Gör en felanmälan via formulär: Felanmälan

App för felanmälan: Appen heter "Felanmälan i Täby kommun” och finns tillgänglig för Android och Iphone i Google Play respektive App Store. Appen är kostnadsfri.