Täby kommun förlänger stödet till näringslivet

2 december 2020, kl. 15:17 - Jobb & företagande

Med anledning av den fortsatta utvecklingen av coronakrisen förlängs det stödpaket som togs fram under våren. Stödpaketet gäller som ett tillfälligt stöd till det lokala näringslivet.

Kommunens stödpaket för företagare

  • Ingen avgift utgår för markupplåtsele för uteserveringar.
  • Förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll, servering- och tobakstillsyn. (Förslag till beslut om denna åtgärd finns med till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds sammanträde den 9 december).
  • Korta ner betalningstider till leverantörer, efter kontakt med kommunen.
  • Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor beaktar aktuellt smittskyddsläge vid planering av tillsynsbesök samt prioriterar verksamhetskritiska prövnings- och tillsynsärenden. (Förslag till beslut om denna åtgärd finns med till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds sammanträde den 9 december).
  • Generös hållning avseende öppethållande och eventuell utökning av yta för uteserveringar (om Polisen beviljar ansökan).
  • Fortsatt avgiftsfri parkering på kommunala parkeringsplatser.
  • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall för verksamheter, som är tillfälligt stängda på grund av pandemin, tillåts och ingen administrativ avgift utgår vid ändringar.
  • Kreditering av fakturerade belopp och återbetalning av redan erlagda avgifter i prövningsärenden inom Södra Roslagens miljö- och hälsonämndens verksamhetsområde, enligt gällande taxa, ska ske om sökande återkallar sin ansökan. (Förslag till beslut om denna åtgärd finns med till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds sammanträde den 9 december).
  • Kommunen kommer i sina kommunikationskanaler att fortsätta uppmuntra Täbyborna att stödja de lokala företagen.

Täby kommun fortsätter att följa utvecklingen av pandemin och vilka konsekvenser det får för näringslivet i Täby. Åtgärderna har förlängts till 30 juni 2021.