Ny sophämtningsavgift

4 januari 2021, kl. 09:01 - Bygga & bo

Från och med den 1 januari 2021 justeras sophämtningsavgiften för villor, flerfamiljshus samt verksamheter. Det blir en höjning av avgiften för både villor, flerfamiljshus samt verksamheter. Höjningen av avgiften påverkas av flera faktorer.

För att förbättra sophanteringen i Täby görs investeringar i hanteringen av kommunalt avfall (det som tidigare kallats hushållsavfall). Det görs bland annat genom satsningar på återvinningscentraler genom till exempel ytterligare bemanning. Sedan investeras det i fler kärl för att möjliggöra för fler att urskilja matavfallet från övrigt kommunalt avfall (det som tidigare kallats hushållsavfall). Detta påverkar sophämtningsavgiften som höjs.

Höjningen av avgiften påverkas också av bland annat höjd skatt på förbränning av avfall och övriga omkostnader som varje år ökar något.

Ytterligare en faktor till att avgifter tidigare år har kunnat hållas på en lägre nivå är att det funnits ett överskott, som under de senaste åren kunnat användas till att hålla avgiften på en lägre nivå. Detta överskott börjar nu ta slut och gör därför att avgiften behöver höjas.

I Täby finns en positiv trend för hur mycket matavfall som sorteras. På sikt bidrar det till att hålla sophanteringskostnaderna på en lägre nivå, då behandling av matavfall inte kostar något för kommunen. Desto mer matavfall som sorteras ut, desto mer kan kostnaderna sänkas.

Grundavgiften kommer höjas med 30-80 kronor beroende på kategori hushåll i enfamiljs-, flerbostads-och fritidshus samt per anläggning för verksamheter. Höjningen för den rörliga avgiften finns specificerad i avfallstaxan. Läs mer via länken nedan.

Sophämtningsavgift 2021