Ny rekommendation: barn bör stanna hemma om familjemedlem har covid-19

2 december 2020, kl. 15:18 - Förskola & skola

Barn i förskola och grundskola bör stanna hemma om någon de bor med har konstaterad covid-19, enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Det gäller även om barnet är symtomfritt. Den nya rekommendationen gäller från och med 1 december 2020.

Folkhälsomyndigheten understryker sin uppfattning om barns låga smittsamhet och bedömer inte att denna åtgärd kommer ha någon avgörande effekt på smittspridning i skola eller i samhället i övrigt. Syftet med den nya rekommendationen är att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i förskolan och grundskolan.

Rådet gäller sedan tidigare för äldre elever i gymnasieålder.

Rektor beslutar om förlorad undervisning

Det är upp till varje rektor i Täbys kommunala förskolor och skolor att besluta om hur elever eventuellt ska ta igen förlorad undervisning med anledning av de nya rekommendationerna.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om den nya rekommendationen.