Ny infart till Skavlöten

4 december 2020, kl. 08:23 - Stadsplanering & trafik

Den 4 december öppnar den nya infarten till Skavlöten via Arningevägen. Det innebär att nuvarande infart från Löttingelundsvägen stängs för biltrafik.

Den nya infarten nås via Arningevägen och är öppen för biltrafik. Gående och cyklister kommer fortsättningsvis kunna använda infarten från Löttingelundsvägen för att ta sig till Skavlöten och Rönninge by. Besökande till Rönninge by har fortsatt en friluftsparkering vid Antennvägen samt Skavlöten. Kartan nedan visar den nya infarten via Arningevägen.

Punkt 1 visar den tidigare infarten från Löttingelundsvägen och punkt 2 visar den nya infarten för biltrafik via Arningevägen.

Ny bro för motionsspår och skidspår

De nya infarten korsas av en bro där motionsspår och skidspår går. Bron binder samman motionsspår och skidspår. Det gör att motionärer som använder spåren inte behöver korsa vägen där bilister kör. Spårmärkningen av spåren kommer genomföras inom kort. Bron är cirka 55 meter lång och 4, 7 meter hög och gjord i trä.

Uppdatering 2020-12-21:

Omklädningsrum och bastu är stängda i Skavlöten tillsvidare på grund av de nya restriktionerna. Toaletter och värmestuga är öppna under normala öppettider.