Inga nationella prov under vårterminen 2021

16 december 2020, kl. 09:16 - Förskola & skola

Skolverket har beslutat att inga nationella prov kommer att genomföras under vårterminen 2021.

Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs, med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

Skolverket kommer med anledning av beslutet inte göra någon nationell insamling av betygsresultat under vårterminen 2021.

Mer information

Skolverkets webbplats