Från 3 till och med 12 december råder besöksförbud på äldreboenden i Täby

3 december 2020, kl. 15:45

Folkhälsomyndigheten har beslutat om att införa tillfälligt besöksförbud för äldreboenden i Täby. Detta efter att Täby kommun meddelat behov av ett besöksförbud. Förbudet gäller alla privata och kommunala boenden i kommunen.

På grund av den ökade smittspridningen i samhället bedömer Täby kommun att det finns behov av ett besöksförbud för att ytterligare förhindra smittspridning. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att införa ett tillfälligt besöksförbud i Täby kommun.

Det tillfälliga besöksförbudet gäller från 3 december till och med den 12 december. Därefter fattas nya beslut beroende på smittläget. Undantag från besöksförbudet kan ske vid specifika skäl och detta undantag godkänns av ansvarig chef på äldreboendet.

Verksamheterna hjälper som tidigare till med kontakter mellan anhöriga och boenden via digitala hjälpmedel.

Läs mer om den nya föreskriften på Folkhälsomyndighetens webbplats