Besöksförbudet på äldreboenden i Täby förlängs till och med den 22 december

15 december 2020, kl. 10:35 - Omsorg & stöd

Folkhälsomyndigheten har beslutat om förlängt tillfälligt besöksförbud för äldreboenden i Täby. Förbudet gäller alla privata och kommunala boenden i kommunen till och med den 22 december.

Sedan den 3 december råder tillfälligt besöksförbud på privata och kommunala äldreboenden i Täby. För att ytterligare förhindra smittspridning har Folkhälsomyndigheten nu beslutat att det tillfälliga besöksförbudet förlängs till och med den 22 december. I början av nästa vecka fattas nya beslut beroende på smittläget.

Undantag från besöksförbudet kan ske vid specifika skäl och detta undantag godkänns av ansvarig chef på äldreboendet.

Verksamheterna hjälper som tidigare till med kontakter mellan anhöriga och boenden via digitala hjälpmedel.