Besöksförbudet på äldreboenden i Täby förlängs ytterligare till 12 januari

22 december 2020, kl. 10:19 - Omsorg & stöd

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ytterligare förlänga den tillfälliga besöksförbud för äldreboenden i Täby. Förbudet gäller alla privata och kommunala boenden i kommunen till och med den 12 januari 2021.

Sedan den 3 december råder tillfälligt besöksförbud på privata och kommunala äldreboenden i Täby. För att ytterligare förhindra smittspridning har Folkhälsomyndigheten nu beslutat att det tillfälliga besöksförbudet förlängs ytterligare till och med den 12 januari. Därefter fattas nya beslut beroende på smittläget.

Undantag från besöksförbudet kan ske vid specifika skäl och detta undantag godkänns av ansvarig chef på äldreboendet.

Verksamheterna hjälper som tidigare till med kontakter mellan anhöriga och boenden via digitala hjälpmedel.