Beslut om ekonomiskt stöd till föreningslivet

8 december 2020, kl. 11:35 - Fritid & kultur

I början av november inrättade Täby kommun den andra temporära, ekonomiska stödformen som vänder sig till föreningar i kommunen. Nu har beslut om stöden fattats och de berörda föreningarna har meddelats besked.

Täby målsättning har under hela pandemin varit att på olika sätt stötta kommunens föreningsliv på bästa sätt. Föreningslivet utgör en viktig del av samhället och bidrar bland annat till fysisk aktivitet och sociala mötesplatser.

I början av november inrättade därför kommunen sin andra temporära, ekonomiska stödform riktat till föreningar i kommunen. Stödet gick att söka till den 23 november.

Det ekonomiska stödet har visat sig vara välriktat och har sökts av flera föreningar, såväl idrottsföreningar som kultur- och fritidsföreningar.

Kommunen har nu, utifrån föreningarnas individuella ansökningar, fattat beslut om fördelning av stöd och berörda föreningar har meddelats besked. Totalt sexton föreningar får ta del av stödet som sammantaget uppgår till 657 427 kronor.

Fler insatser till föreningslivet

Täby kommun fortsätter att löpande se över på vilket sätt kommunen kan stötta föreningar. Ytterligare stöd som erbjuds i dagsläget omfattar bland annat generös avbokningspolicy gällande hyrda lokaltider och möjligheter till uppskov gällande betalning av hyror.

Ta del av mer information om stöd till föreningslivet här