Årskurs 5 på Rösjöskolan övergår till fjärr- och distansundervisning

11 december 2020, kl. 17:37 - Förskola & skola

Med anledning av en omfattande smittspridning bland medarbetare och elever i årskurs 5 på Rösjöskolan har smittskyddsläkaren för Region Stockholm idag fredag den 11 december 2020 rekommenderat att årskurs 5 på Rösjöskolan ska övergå till fjärr- och distansundervisning.

Rekommendationen är att det börjar gälla från och med den 14 december 2020 till och med höstterminen ut. Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun fattar den 11 december 2020 beslut i enlighet med smittskyddsläkarens rekommendation.

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få information om hur de kan hämta dator, material och annat som behövs för att kunna delta i undervisningen. Elevhälsan kommer att finnas tillgänglig för elever som kan behöva exempelvis stödsamtal. Det kommer finnas möjlighet att hämta matlådor för de elever som vill.