Våld är aldrig ok

17 augusti 2020, kl. 09:13 - Omsorg & stöd

Upplever du hot eller våld i din familj? Det syns inte alltid på ytan. Det som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person är aldrig ok. Men det finns hjälp att få. Både för den som är utsatt och den som utövar våld. Sju kommuner går nu ihop för att uppmärksamma våld i nära relationer i en gemensam kampanj.

Våld i nära relationer kan handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll. Det är inte bara det synliga våldet som är destruktivt.

Syftet med en gemensam kampanj är att medvetandegöra denna viktiga fråga och förhoppningsvis bidra till att fler personer söker hjälp.

Kommunen kan hjälpa till med råd, stöd, behandling, skyddat boende och ekonomiskt bistånd. Det finns hjälp för den som är utsatt för våld, för den som behöver stöd i att ändra ett aggressivt beteende och för den som bevittnar våld i en nära relation. Du kan vara anonym.  Läs mer på taby.se/vald

Kampanjen ”Våld. Är. Aldrig. Ok.” kommer att synas under vecka 34 på hållplatser för kollektivtrafiken i Täby, Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, samt i sociala medier.