Minnen skapar underhållning för äldre

25 augusti 2020, kl. 10:18 - Omsorg & stöd

Genom sång och musik som de äldre själva väljer väcks minnen till liv. Lärare från Ung Kultur, kommunens kulturskola, har träffat de äldre på äldreboenden för samtal som sedan blir skräddarsydd minnesunderhållning.

Samverkansprojektet mellan kommunens äldreomsorg och kulturskola startade för knappt ett år sedan. Lärarna från Ung Kultur har träffat grupper av äldre på kommunens äldreboenden för två besök. Vid första tillfället etableras en kontakt och de boendes reaktioner på musik och samtal fångades upp. Vid nästa besök har lärarna anpassat och utvecklat underhållningen till just den grupp som deltagit – det blev minnesunderhållning.

Pandemin har tillfälligt ändrat förutsättningarna för projektet. Nu ska de äldres minnen och önskningar fångas upp av medarbetarna på äldreboendena och blir sedan filmade underhållningar. Framöver är tanken att elever på Ung Kultur ska medverka i minnesunderhållningen för äldre Täbybor.

– Målet med minnesunderhållningen är att det blir en stund av glädje, gemenskap och väckta minnen. Det är ytterligare bonus att vi på Ung Kultur samverkar med äldreomsorgen i kommunen. Corona gör att vi just nu inte kan göra detta som vi tänkt men då får vi tänka om, säger Mikael Grahn, teaterpedagog på Ung Kultur i Täby.