Länets näst lägsta arbetslöshet i Täby

26 augusti 2020, kl. 08:45 - Jobb & företagande

Utifrån Arbetsförmedlingens månadsstatistik går det att konstatera att Täby är den kommun i Stockholms län som har näst lägst arbetslöshet. Detta mot bakgrund av en övergripande uppgång bland alla kommuner.

Under juli månad rapporterade Täby en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Stockholms län stiger arbetslösheten, vilket den också gör i landets samtliga kommuner.

Även om arbetslösheten i Täby alltså ökar ligger den fortfarande under snittet i hela Stockholms län. I Täby kommun ligger den på 5,0 procent jämfört med 8,9 procent i hela länet. Enbart Vaxholm kommun placerar sig med en lägre procent arbetslöshet, 4,6 procent.

- Täby ska vara en kommun som det är enkelt att bo och verka i. Och det även i tuffare tider som coronapandemin för med sig. Vårt mål är att jobba ännu hårdare för att underlätta och förenkla för näringslivet som är basen för att skapa arbetstillfällen, säger Erik Andersson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

I riket som helhet steg arbetslösheten i juli med 2,3 procentenheter jämfört med året innan och ligger nu på 9,2 procent. 286 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Täby har lägst arbetslöshet bland utrikes födda

Statistiken visar också att Täby har lägst arbetslöshet i länet bland utrikes födda.

- Kommunens satsning på att matcha de nyanländas kompetenser med arbetsmarknadens behov ger resultat. Täbys näringsliv är en viktig del i detta och kommunen gör allt för att stötta, både individen och företagen, säger Eva Von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Även ungdomsarbetslösheten ligger lägre i Täby än i övriga länet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,0 procentenheter.

Mer information

Ta del av statistiken för Täby kommun

Integration genom arbete i Täby kommun - Välkommen framtid