Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

13 augusti 2020, kl. 08:55 - Kommun & politik

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 den 13 augusti 2020. Förbudet gäller tills vidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län. 

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhällen bebyggelse. 

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. 

Det är alltid du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. 

Mer information

Länsstyrelsen 

Storstockholms brandförsvar