Eldningsförbud upphävt

31 augusti 2020, kl. 13:40 - Kommun & politik

Från och med måndagen den 31 augusti klockan 12.00 är det inte längre eldningsförbud i Stockholms län.

Det är alltid du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. 

Mer information

Om eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats

Storstockholms brandförsvar