Åtgärdsprogram för förbättrad framkomlighet på Täbyvägen-Enebybergsvägen

26 augusti 2020, kl. 08:38 - Stadsplanering & trafik

Den 25 augusti beslutade stadsbyggnadsnämnden kring åtgärdsprogrammet för Täbyvägen-Enebybergsvägen. Åtgärderna i programmet är framtagna av Täby kommun och Danderyds kommun tillsammans och avser perioden 2020-2025.

Under det senaste året har Täby kommun och Danderyds kommun genomfört en utredning kring framkomligheten på Täbyvägen-Enebybergsvägen. Då stråket går mellan kommunerna genomfördes en gemensam utredning.

Utredningen bekräftade det som många resenärer längs stråket redan känner till – att framkomligheten är begränsad under morgontrafiken. Begränsningarna påverkar både bilar och kollektivtrafik.

I åtgärdsprogrammet, som bygger på utredningen, presenteras åtgärder för ökad framkomlighet på stråket.

- Framkomligheten på Täbyvägen-Enebybergsvägen är en viktig pusselbit i kommunens arbete kring att fortsätta förbättra framkomligheten i Täby. Det är därför glädjande att åtgärdsprogrammet beslutats så att vi kan påbörja arbetet redan under hösten 2020, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

I arbetet kring åtgärder har trafikförvaltningen inom Region Stockholm och Arriva deltagit.

Danderyds kommun avser att besluta om åtgärdsprogrammet den 2 september 2020.

Åtgärdsprogram Täbyvägen-Enebybergsvägen.pdf (2,77 MB)
Stråkstudie Täbyvägen-Enebybergsvägen.pdf (4,7 MB)