En trygg och säker Valborg i Täby

23 april 2020, kl. 09:49 - Kommun & politik

På Valborgsmässoafton genomförs en rad trygghetsskapande insatser runt om i kommunen. Förhoppningen är att det även utan majbrasor ska bli ett trevligt firande under trygga former.

Under Valborgsmässoafton samarbetar Täby kommun med polisen och samordnar resurserna för att arbeta trygghetsskapande och kontaktsökande riktat till ungdomar. Dessutom ska kommunens fältverksamhet arbeta och vara synliga på de platser där ungdomar ofta vistas. Utöver det ska mötesplatserna Gribbygård (klockan 14-22), Hörnet (klockan 14-21) och Esplanad (klockan 15-23) hålla öppet. På Esplanad visas en virtuell valborgseld på en skärm klockan 20-23.

- Täby är en trygg och säker kommun. De insatser som genomförs har betydelse för såväl yngre som äldre invånare. Tillsammans med flera aktörer gör vi Täby till en av Sveriges tryggaste kommuner att bo och vistas i, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Eldning avråds

I år anordnar Täby kommun inga valborgsfiranden eller brasor. Inga privata valborgsfiranden eller brasor får anordnas på grund av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare.

Storstockholms brandförsvar avråder för närvarande från eldning utomhus på grund av den stora brandfaran. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Nattvandra i Valborg

På Valborgsmässoafton, torsdagen den 30 april, är du välkommen att delta i nattvandring som går av stapel klockan 20.00 utanför mötesplatsen Esplanad i Täby centrum. Polisen närvarar på plats med instruktioner för nattvandringen, vars ordinarie tid är klockan 20.00-23.30.

Håll avstånden

För att bidra till ökad trygghet och säkerhet i Valborg och även annars är det viktigt att vi alla tänker på att hålla avstånden för att minska spridningsrisken av corona.

Mer information

Trygghet och säkerhet

Täby kommuns hantering av corona

Nattvandring i Täby