Upprustning av Mörtsjöspåret

8 april 2020, kl. 13:31 - Fritid & kultur

Nu och fram till juni pågår upprustning av elljusspåret runt Mörtsjön i Skarpäng. Det blir ljusare, bättre underlag och tydligare skyltning.

Förbättringarna innebär byte av gammal belysning till nya stolpar med LED-belysning, utjämning av spårunderlaget samt nya och tydligare spårmarkeringsskyltar och cykelförbudsskyltar. Arbetena innebär få störningar för dig som besökare, spåren kan användas som vanligt även om det kan bli lite stökigt i området under tiden som förbättringarna genomförs. Arbetena utförs av Täby Fastighets AB.