Underlätta vardagen när många i familjen är hemma

2 april 2020, kl. 12:48 - Omsorg & stöd

Det kan vara utmanande för familjen där barn och föräldrar plötsligt ska dela hela vardagar med varandra och de vanliga strukturerna med skola eller förskola ändras. Till det kan komma stress och oro kring den rådande coronasituationen och dess följder. Här är tips för att underlätta vardagen.

Många föräldrar arbetar hemifrån i dessa tider vilket gör att arbetsvardagen blir annorlunda. Barn är hemma från förskolan med lätt snuva vilket inte gör dem mindre pigga eller skolbarn ska försöka ta igen missade skoluppgifter då hemmatiden blir längre med två symtomfria dagar. Helt enkelt en ny situation för många då vi blir mer tillsammans under nya förutsättningar. Det kan vara härligt med mer familjetid men det är också helt naturligt att det skapar utmaningar.

Tips för att underlätta vardagen

  • Försök efterlikna de vanliga rutinerna. Gå upp på morgonen, ha de vanliga morgonrutinerna, skolarbete, lunch, middag, fritid och lägga sig i vanlig tid. Viktigt att inte vända på dygnet eller tillbringa all tid framför bildskärm. För förskolebarnen gäller det att efterlikna förskolans rutiner så mycket som möjligt med utelek/lunch/vila/utelek/mellis och så vidare.
  • Viktigt att komma ut och röra på sig för barn (och vuxna) i alla åldrar.
  • Skilj på vardag och helg. Eftersom vi befinner oss i en krissituation och inte är hemma på semester kan det bli konstigt om vi beter oss som vi brukar när det är semester.
  • Prata med barnen om det som händer. Ta upp situationen och fråga barnen hur de tänker. Det viktigt att benämna det som händer och vara tillgänglig för eventuella frågor utan att det blir för mycket prat om corona. Anpassa informationen till barnets mognadsnivå och svara på frågor så ärligt som möjligt. På krisinformation.se finns exempel på hur du kan prata med barn.
  • Många föräldrar upplever stor press just nu och då är det svårare att hitta en bra balans mellan hur mycket stöd och krav man ger barnet. Ge varandra utrymme både att få vara lite ifred och gå undan en stund. Tänk på vad du bidrar med till stämningen i familjen och var snäll mot dig själv också.

Mer hjälp och stöd av föräldramottagningen i Täby

Vill du ha någon att prata med och få mer stöd och hjälp är du välkommen att kontakta familjeterapeuterna på föräldramottagningen i Täby. Här kan du få telefonrådgivning eller boka besök. Ring 08–55 55 9850 eller läs mer på föräldramottagningens webbsida. Barnet ska vara 0-16 år och vara folkbokfört i Täby, det är kostnadsfritt och samtalen registreras inte.