Täby kommun fortsätter förbättra servicen för företagen

22 april 2020, kl. 09:10 - Jobb & företagande

Täby kommun förbättrar resultatet och förflyttar sig åtta placeringar uppåt jämfört med förra året i Sveriges kommuner och regioners löpande undersökning om hur företag upplever servicen i Sveriges kommuner.

- Nu tar vi ett kliv framåt i rätt riktning i vårt arbete med att utveckla servicen för invånare och företag i Täby. Sveriges kommuner och regioners undersökning visar samtidigt att vi har en bit kvar och att det är av stor vikt att vi fortsätter förbättra servicen. Kommunen är till för invånarna och företagen och det ska vara enkelt att ha kontakt med kommunen, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Flera åtgärder har genomförts för att förbättra servicen och fler är på gång. Bland annat har informationen om bygglov på kommunens webbplats utvecklats. Kommunen har även infört informationsmöten för företag för att göra det enklare att delta i kommunens upphandlingar. Medarbetare på Täby kommun har också deltagit i en utbildning för att få en större förståelse för kommunens företag och deras behov.

Handlingsplan stärker företagsklimatet

I det fortsatta arbetet ser kommunen över behovet av fler e-tjänster för att underlätta för företag att initiera och följa sitt ärende. Under året kommer kommunen även att starta en företagslots. Lotsen ska stötta företagen i deras kontakt med kommunen för att på bästa sätt vägleda dem rätt inom kommunen.

- Att införa företagslotsen är en av cirka 30 punkter i kommunens handlingsplan för att stärka företagsklimatet i Täby. Det är viktigt att fortsätta ha en dialog med företagen för att utveckla servicen utifrån företagens behov, säger Katarina Kämpe kommundirektör.

Om Sveriges kommuner och regioners undersökning

Nöjd kund-index är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning som genomförs löpande under året. Totalt deltar cirka 170 kommuner och undersökningen genomförs i samarbete med Sveriges kommuner och regioner. Undersökningen omfattar sex myndighetsområden brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen nöjd kund-index

Näringslivsstrategin