Studentfirande på Åva 2020

17 april 2020, kl. 10:20 - Förskola & skola

Digital mösspåtagning och avslutning i klassrummet – så blir årets studentfirande för Åva gymnasiums avgångselever.

Under den digitala mösspåtagningen behålls de traditionella inslagen med sång och musik av Åvas musikelever, tal av rektor och studentsången ska såklart sjungas. Eleverna bjuds in till mösspåtagningen via länk i den gemensamma skolplattformen.

Studentexamen i klassrummet

Istället för det traditionella utspringet på skolgården firar Åvas avgångselever i år i klassrummet tillsammans med klasskamrater, mentor och några lärare. Det bjuds på tårta och betyg samt stipendium delas ut i samband med firandet.  

Förändringarna kring studentfirandet beror på det tidigare beslutet att inte genomföra traditionellt mösspåtagning och utspring i Stockholms län på grund av Covid-19.