Uppskattad föreningsmodell för nattvandring i Täby

21 april 2020, kl. 09:58 - Fritid & kultur

Nu har en föreningsmodell för nattvandring i Täby sjösatts. Första tillfället ägde rum fredagen den 17 april, då en förening hade anslutit sig och bidrog till tryggheten i Täby. Också flera föreningar har anmält sitt intresse och kommer att delta framöver.

Nattvandringar genomförs varje fredag i Täby kommun klockan 20.00-23.30. Nattvandringarna utgår ifrån mötesplatsen Esplanad i Täby centrum och anordnas av Ung fritid i Täby kommun. Syftet är att öka närvaron av vuxna, finnas tillhands, lyssna och hjälpa till att larma om det skulle behövas.

Alla över 18 år är välkomna att vara med i nattvandringarna och numera bjuder kommunen också in föreningslivet att delta. Modellen innebär att ett antal föreningar har möjlighet att nattvandra fem fredagar med en närvaro om minst sex vuxna mot en viss ersättning.

Fredagen den 17 april gick startskottet för den nya föreningsmodellen i Täby.

- Vi fick se ett stort engagemang för att bidra till ett fortsatt tryggt Täby. Det blev en lyckad vandring och ett givande utbyte, vilket bara är början på ett betydelsefullt samarbete, berättar Nicklas Ardenstedt, chef för Ung fritid i Täby kommun.

Nattvandringen utgick i vanlig ordning ifrån mötesplatsen Esplanad i Täby centrum. Nattvandrarna delades upp i två grupper, varav den ena begav sig mot Tibble gymnasium, Åva gymnasium och vidare bort mot Roslags Näsby och sedan till området vid Rösjön. Den andra gruppen började intill Täby centrum, fortsatte mot Byängsskolan och därefter till Ängsholmen.

- Man slås av hur trevliga många av ungdomarna är och att de faktiskt blir nyfikna och intresserade av oss. Flera uttryckte att det var bra att vi finns, berättar en av nattvandrarna.

Mer information

Nattvandring i Täby kommun

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram

Mer om Täby kommuns arbete med trygghet och säkerhet