Inget traditionellt studentfirande i Täbys kommunala gymnasieskolor

14 april 2020, kl. 14:56 - Förskola & skola

Allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i Stockholms läns kommunala gymnasieskolor ställs in. Det gemensamma beslutet är taget av länets utbildningschefer.

Beslutet grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Genom att ha en gemensam hållning inom Stockholms län hoppas skolorna på att det skapas tydlighet för både elever, lärare och anhöriga.

Hur mösspåtagning och utdelning av betyg sa genomföras bestäms av respektive huvudman. Täby kommun planerar att genomföra digital mösspåtagning för sina elever. Snart tas också beslut om hur betygsutdelning i de kommunala gymansieskolorna ska genomföras.

- Ytterst handlar det i så fall om att hitta lösningar som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så att vi säkerställer att vi inte bidrar till smittspridningen i samhället, säger Maria Assarsson, utbildningschef i Täby kommun.