Förseningar i hämtningen av tidningsinsamling

8 april 2020, kl. 13:22 - Bygga & bo

Just nu är det förseningar i hämtningen av tidnings- och pappersinsamling för dig som bor i villa. Låt kärlet stå kvar ute tills det har blivit tömt.

Efter att kärlen för tidningsinsamling har blivit tömda så gäller ordinarie schema för hämtning.

Mer om tidningsinsamling och schema för hämtning