Effektivare hantering av felanmälan rörande fastigheter

28 april 2020, kl. 15:05 - Kommun & politik

Nu finns ett nytt formulär för felanmälan rörande kommunala lokaler eller bostäder. Anmäl enkelt fel, brister och önskemål om förbättringar.

Formuläret för felanmälan rörande kommunala fastigheter riktar sig främst till dig som hyr en lokal eller bostad av Täby kommun, men även invånare kan anmäla fel eller brister om de upptäcker något som bör åtgärdas.

Vill du få personlig kontakt kan du fortsättningsvis vända dig till Täby kommun via 08-555 598 98. Nya öppettider är 8.00–17.00 under vardagar. Om ditt ärende är akut, en fara för person eller egendom, når du jouren genom ett knappval under kvällar och helger.

I samband med lansering av det nya formuläret kommer fastighet@taby.se att upphöra.

Felanmälan kommunala fastigheter