Tryggt och snyggt i Täby

24 september 2019, kl. 15:09 - Kommun & politik

Majoriteten av allt klotter i Täby saneras inom 48 timmar efter att anmälan kommit in. Det är ett av flera positiva resultat i det viktiga arbetet för ökad trygghet och säkerhet i Täby. Samtidigt är det enkelt för invånare att anmäla klotter genom en app för felanmälan.

I Täby tar kommunen snabbt bort klotter och åtgärdar på en gång skadegörelse och nedskräpning, vilket leder till ökad trygghet för invånarna. Det resulterar också i mindre klotter och skadegörelse. 84 procent av allt klotter i kommunens offentliga miljöer (ytor och fastigheter som kommunen ansvarar för eller äger) har sanerats inom 48 timmar efter att anmälan kommit in. 100 procent av klottret har sanerats inom 96 timmar. Samtidigt har antalet anmälningar av klotter under årets första åtta månader minskat med 22 procent i jämförelse med motsvarande period år 2018, enligt statistik från polisen.

Arbetsgruppen Tryggt och snyggt arbetar för att Täby ska bli en ännu mer trygg och säker kommun att vistas i. De ser till att det är rent och snyggt, tar bort täckande buskage, sanerar klotter och säkerställer att parker och gångvägar har god belysning. Dessutom genomförs viktiga trygghetsvandringar på olika platser i kommunen.

- Täby är en trygg kommun att bo och vistas i. Det är glädjande att de satsningar på trygghet och säkerhet som görs ger effekt. Kommunens policy mot klotter och det goda samarbetet med polisen är viktiga pusselbitar att lyfta fram, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

App för att anmäla klotter

Du kan själv anmäla klotter med hjälp av Täby kommuns app för felanmälan. Appen heter ”Felanmälan i Täby kommun” och finns för Android och Iphone i Google Play respektive App Store.

Mer information

Täby kommuns klotterpolicy

Trygghet och samverkansgrupper

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram