Tryggare skolvägar för eleverna i Brinkskolan

27 september 2019, kl. 15:10

Hela Brinkskolan - från förskoleklass till sexan - svarade i en enkätundersökning 2018 på frågor hur de upplevde säkerheten till och från sin skola. Deras svar har legat till grund för en rad trafikförbättringar som Täby kommun nu är klara med. Åtgärderna handlar om allt från bredare cykelkorsningar, nya övergångsställen till separerade gång- och cykelvägar.

- Täby kommun har sedan ett flertal år arbetat hårt för Täbys skolbarn ska få en så säker väg till skolan som möjligt. Barnen i Brinkskolan har bidragit med värdefull information som hjälpt oss att uppmärksamma vilka trafikfaror de upplever och kan råka ut för. De boende i området har också ställt upp för barnen på ett fantastiskt sätt och klippt sina häckar utmed barnens skolvägar. Tillsammans har det lett till att barnen nu kan känns sig tryggare, säger Daniel Wemmergård (C), ordförande miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet.

Flertal nya trafiklösningar efter analys

Efter att ha analyserat möjliga lösningar på elevernas svar i enkätundersökningen har Täby kommun byggt lösningar under sommarhalvåret. Bland annat har Visinge fått en bredare cykelkorsning med tre anslutande vägar vilket ger skolbarnen större svängrum när de cyklar, vilket barn ofta behöver. Vallabrinksgränd vid Egnahemsvägen har fått ett nytt övergångsställe. Egnahemsvägen har fått målade gång- och cykelfält och ett övergångsställe på Brinkvägen har flyttats norrut.

Även Ravinvägen och Stråkvägen har förbättrats

På Stråkvägen har det hänt mycket med flera nya övergångsställen och en breddad gångbana.  Ravinvägen har fått en ny gång- och cykelbana som övergår i målade fält för cykel och gång. Cykelvägarna i Erikslund har fått separerade gång- och cykelvägar så barnen kan cykla och gå i lugn och ro runt området i Tippen. I enkätundersökningen berättade skoleleverna att de upplevde obehag när de gick eller cyklade och snabba cyklister och mopedister passerade i vägnätet kring Tippen.

Säkrare skolvägar >