Täby klättrar i rankning av kommuners företagsklimat

25 september 2019, kl. 15:00 - Jobb & företagande

Täby kommun ska bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Årets resultat av Svenskt Näringslivs undersökning visar att Täby kommun klättrar tolv placeringar i rankningen av kommuners företagsklimat, från plats 30 till plats 18 av Sveriges kommuner.

Täby kommun arbetar aktivt med att stärka arbetet med näringslivsfrågor och har under 2019 arbetat fram en ny näringslivsstrategi och handlingsplan som ska göra Täby till en mer attraktiv företagskommun. Svenskt Näringslivs rankning av landets samtliga kommuner visar på en klar förbättring i hur företagen i Täby upplever näringslivsklimatet i kommunen.

– Vi är glada att Täby klättrar i rankningen. Entreprenörskap och företagande är en viktig del av Täby och ambitionen är att bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Vi siktar på att ligga bland topp fem av landets alla kommuner under denna mandatperiod, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Ett attraktivt näringsliv

Kommunens näringslivsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt i näringslivet. Det ska finnas goda förutsättningar att attrahera kunskaps- och tjänsteintensiva företag till kommunen och samarbetet mellan utbildning och akademi ska utökas. Ambitionen är att fler Täbybor ska kunna göra karriär utan att behöva pendla långt.

– Vi vill att många fler arbetsplatser skapas i kommunen både genom att redan befintliga företag växer men också genom att nya företag flyttar hit. Täby är en trygg kommun där skolorna håller mycket hög kvalitet och där invånarna har hög utbildningsnivå. Vi välkomnar företag som letar etableringsort. Täby är en attraktiv plats att vara verksam på, säger Tobias Karlström (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv låter varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på näringslivsklimatet i den kommun de är verksamma i. Det handlar till exempel om hur de upplever attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den aktuella kommunen.

Läs mer om Täby kommuns näringslivsstrategi